time 24/06/2022

Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin đã trở thành công cụ đắc lực trong việc đổi mới nội dung, phương thức giảng dạy góp phần phát triển nền giáo dục nước nhà cũng như nhà trường đang từng bước áp dụng các phương pháp, các ứng dụng công nghệ thông tin gần hơn việc dạy và học.

Đang xử lý...

0916.908.111